pla estratègic

Planificació estratègica i desenvolupament local

El pla de treball d’un AODL

Els Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) són tècnics i tècniques amb l’objectiu d’afavorir la creació d’ocupació, diversificació de l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball. Els AODL són una fórmula molt adequada per les administracions locals o altres ens amb competències en matèria de desenvolupament local i ocupació que desitgen realitzar determinades […]