Obert el termini per sol·licitar el Finançament FEDER, eix 1

El dia 24 de novembre, el Departament de Governació i Administracions Públiques (DGAP) va publicar les bases reguladores per a sol·licitar finançament FEDER, eix 1, d’economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial.

El FEDER és un dels més coneguts fons de cohesió què, pel període 2007-2013 diposa de 166 milions d’euros, un 25% dels quals són assignats a l’eix 1. Per import, solament és superat per l’eix 4, de desenvolupament local i urbà (40%).

L’eix 1 s’orienta, especialment, a la dinamització empresarial. Segons el l Programa Operatiu (PO), té tres objectius fonamentals:
1. Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
2. Desenvolupament empresarial
3. Societat de la informació
En aquest sentit, és usual que els ajuntaments sol·licitin aquesta línia de finançament per construir vivers d’empreses, centres tecnològics, suport a l’emprenedoria… 

Pel que fa a aquesta convocatòria, ens sorprèn el curt termini que s’ha permès per rebre les sol·licituds, de solament 15 dies. Aquest fet pot estar relacionat amb la proximitat de la finalització de l’actual PO, i pot indicar una voluntat per part del DGAP de prioritzar actuacions que els ajuntaments ja tinguin planificades prèviament, o fins i tot les que hagin estat rebutjades en anteriors convocatòries.

La dotació econòmica és de 1.745.779 Euros, i els projectes que s’atorguin han d’ésser finalitzats abans del 31 de desembre de 201. Pel que fa a les quantitats econòmiques, els projectes seran d’un mínim de 200.000 € i un màxim de 2.000.000 €.

Com sempre, disposaran d’un cofinançament del 50%, en els termes habituals d’incompatibilitats (article 53 del Reglament CE 1083/2006 i la modificació dell Reglament (CE) núm. 134172008, del Consell de 18 de desembre de 2008).

Podeu descarregar-vos la convocatòria a l’àrea de descàrregues.

Deja un comentario