Altres serveis

Definició i implementació de polítiques DEL

Incentivar la creacio d’ocupació ha esdevingut fonamental per les administracions locals. Els recursos culturals, històrics, patrimonials i socials presents en el nostre territori representen oportunitats úniques per generar riquesa, qualitat de vida i benestar pels nostres ciutadans.

Us oferim serveis especialitzats en el disseny de polítiques públiques orientades a la creació d’ocupació, des de la fase de disseny previ a l’execució i avaluació, incloent la recerca de finançament i el disseny de programes de participació ciutadana.

 • Definició de la visió de canvi.
 • Programa d’actuació, promoció i comunicació.
 • Diagnosi i matriu DAFO.
 • Definició d’estratègies de desenvolupament.
 • Definició d’actuacions concretes de desenvolupament.
 • Avaluació i impacte.
Contactar

Recerca de finançament

Existeixen nombrosos programes orientats a finançar els programes de desenvolupament local, alguns tant importants com el FEDER o el Viure al Poble, però també altres de més específics promoguts per les administracions superiors i fundacions de tota mena.

Us oferim els nostres serveis en la localització, gestió i adient sol·licitud per aconseguir el finançament necessari per executar qualsevol projecte. Acreditem un alt nivell d’èxit i ens encarreguem de tot el necessari per aconseguir les millors subvencions.

 • FEDER IV i Viure al Poble.
 • Programa LEADER.
 • Programes específics del SOC.
 • FECYT.
 • i molts d’altres.

Contactar

Foment i sensibilització de l’emprenedoria

Durant els darrers anys s’ha donat un fort creixement de l’emprenedoria com solució per la creació d’ocupació. En paral·lel, l’administració pública està treballant per poder donar el suport que els emprenedors necessiten davant la creació d’empreses, amb actuacions com els vivers d’empreses, l’orientació i el suport als promotors.

DEL Consultors ofereix a les administracions públiques solucions a mida per promoure l’esperit emprenedor des d’un enfocament racional i metòdic, el qual permet minimitzar riscos innecessaris i incrementar les possibilitats d’èxit de les nostres empreses.

 • Seminaris de sensibilització emprenedora.
 • Disseny d’eines de suport als emprenedors.
 • Suport directe a empreses estratègiques.

Contactar

Turisme i dinamització comercial

El turisme és una de les principals eines de dinamització territorial que emprenen les administracions públiques. El plantejament de qualsevol actuació de desenvolupament i dinamització del potencial turístic ha de ser fruit d’un procés de reflexió participatiu i basat en la concertació pública i privada, amb una clara orientació a la creació d’ocupació.

Igualment, el comerç és i ha de ser el principal vector que tradueixi les visites turístiques en rendiments econòmics. L’activitat comercial s’ha d’entendre com un fenòmen transveral, un indicador de la salut econòmica d’un territori, però també com un element d’atractiu turístic fonamental pel territori, un tret característic del model de ciutat mediterrani.

 • Anàlisi del potencial i atractiu turístic.
 • Creació de punts d’interés i itineraris turístics.
 • Desenvolupament del teixit comercial en petits municipis.
 • Programes de dinamització comercial en centres comercials urbans.

Contactar

Anàlisi de viabilitat d’equipaments públics

Els equipaments públics són els centres de referència a partir dels quals l’administració ofereix serveis als seus ciutadans. Les fortes limitacions pressupostàries que trobem durant els darrers anys obliguen a realitzar, cada vegada més anàlisis de viabilitat adequats i realistes els quals permetin conèixer amb certesa l’adequació dels equipaments projectats a les necessitats dels ciutadans.

Per això, DEL Consultors ofereix un anàlisi de viabilitat basat en l’impacte sobre l’activitat econòmica del municipi i el seu territori, la qualitat de vida dels ciutadans i mesurant l’increment d’atractiu que la construcció d’un equipament suposa, garantint així que s’implementaran actuacions adequades i proporcionals.

 • Determinació de costos reals.Contactar
 • Anàlisi d’impactes econòmics.
 • Anàlisi d’impactes socials.

Estudis sociològics i demogràfics

Els equipaments públics són els centres de referència a partir dels quals l’administració ofereix serveis als seus ciutadans. Les fortes limitacions pressupostàries que trobem durant els darrers anys obliguen a realitzar, cada vegada més anàlisis de viabilitat adequats i realistes els quals permetin conèixer amb certesa l’adequació dels equipaments projectats a les necessitats dels ciutadans.

Per això, DEL Consultors ofereix un anàlisi de viabilitat basat en l’impacte sobre l’activitat econòmica del municipi i el seu territori, la qualitat de vida dels ciutadans i mesurant l’increment d’atractiu que la construcció d’un equipament suposa, garantint així que s’implementaran actuacions adequades i proporcionals.

 • Definició d’enquestes i formularis.
 • Anàlisi de tendències i projeccions.Contactar
 • Avaluació de polítiques públiques.

Si no podeu veure els quadres superiors hauríeu d’actualitzar el vostre navegador.