Què fem?

L’oferta de serveis de DEL Consultors gira entorn la planificació estratègica econòmica. Oferim una cartera de serveis específics per a cada cas i ens adeqüem a les vostres necessitats concretes dins de les següents categories.

Entre els nostres clients trobem administracions locals, empreses i emprenedors.