Dinamització turística

valls d'aneu_fusió municipis

El turisme és una de les principals eines de dinamització econòmica a les regions. Pocs són els municipis que no disposen d’algun recurs que no sigui susceptible de rebre visites, com un castell, un espai fluvial, un jaciment arqueològic, etcètera.

Saber com transformar aquest potencial en visites és el primer pas, però fins i tot més important és transformar aquestes visites en creixement econòmic i qualitat de vida per als ciutadans, la qual cosa és l’únic element que pot garantir una veritable sostenibilitat econòmica i permanència de les inversions.

DEL Consultors i la seva xarxa de col·laboradors ofereixen una dilatada experiència en la valorització de recursos turístics i la promoció del turisme local i regional.

Mitjançant l’aplicació dels nostres mètodes basats en la planificació econòmica, podrà:

  • Avaluar el potencial turístic dels recursos existents en una regió.
  • Localitzar vèrtexs de contacte entre recursos amb potencial turístic i el teixit econòmic.
  • Establir actuacions a curt, mig i llarg termini per garantir la sostenibilitat dels béns turístics.
  • Incrementar la visibilitat dels recursos turístics a la pròpia població.
  • Millorar la comunicació institucional a l’àrea turística.

¿Desitja generar més turisme al seu territori? Potser podem ajudar-hi.