Planificació estratègica

Pirámide Planificación Estratégica

Un pla estratègic és una eina que permet establir els principis, objectius, camins per assolir-los i que proposa les accions bàsiques per aconseguir aquests objectius en qualsevol organització.

Per a les empreses, és una eina bàsica per aconseguir un creixement estable i prolongat durant el temps, a més de:

 • Depurar males pràctiques arrelades en la cultura empresarial.
 • Avaluar la capacitat real i comparativa de les empreses.
 • Establir els objectius de creixement i promoció de l’empresa.
 • Fomentar una visió consensuada entre socis i empleats per millorar el creixement.
 • Localitzar nous clients potencials i concretar els vectors per aproximar-se a ells.

Els motius que poden portar a una empresa a fer un pla estratègic poden ser:

 • Una caiguda inesperada de les benes.
 • El desig de créixer a nous mercats.
 • La introducció de pràctiques innovadores a l’empresa.
 • La necessitat d’adaptar-se a situacions canviants en el mercat.
 • Tot pla estratègic s’ha d’adaptar a les necessitats de cada empresa, principalment a les condicions econòmiques i de dimensió, de manera que tota empresa pot tenir un pla estratègic amb un cost adequat.

Si creu que la seva empresa pot beneficiar-se de la realització d’un pla estratègic, no dubti en contactar amb nosaltres.

Quins desavantatges suposa no disposar d’un pla estratègic?

 • Actuar sense rumb, sense sentit del futur i sense tenir clar quins són els seus objectius i el camí per assolir-los.
 • Dificultats per prendre decisions, en la mesura que no compten amb un marc d’actuació que estableixi criteris clars.
 • Centrar-se més en fer les coses de manera adequada que no fer les coses més importants.
 • No tenir clar quins són els avantatges competitius ni com poden diferenciar-se dels seus competidors.
 • Ser excessivament reactives, sense anticipar-se als canvis i desaprofitant oportunitats i a estar més exposats a les amenaces de l’entorn.
 • Fer dependre el futur de l’organització de les decisions d’altres (competidors, clients, proveïdors, treballadors…)
 • No utilitzar els recursos amb eficàcia.
 • No comptar amb un posicionament clar en el mercat: els clients no saben cap a “on va l’empresa”
 • No disposar d’un projecte compartit.
 • Patir un deteriorament lent i incontrolat.

Quins avantatges genera disposar d’un pla estratègic?

 • Comptar amb una estratègia suposa donar sentit d’orientació a l’organització i seleccionar el full de ruta per al seu futur. L’estratègia, per tant, permet entendre el present, plantejar el posicionament al futur desitjat i definir el camí a seguir per avançar cap a aquest futur desitjat.
 • L’estratègia suposa prendre decisions i fer eleccions: quin negoci tenim? a qui ens dirigim? amb quins productes i serveis comptem? quins recursos necessitem desenvolupar?
 • L’estratègia té a veure amb allò que és propi, amb l’aprofitament dels avantatges competitius únics de les empreses i en diferenciar-se dels competidors.

Font: manual pràctic per al disseny i desenvolupament de l’estratègia, ACCIO, GENCAT.