Finançament i subvencions

logo_UE

Periòdicament, la Comunitat Europea, l’estat o les comunitats autònomes, realitzen convocatòries de subvencions amb múltiples objectius. Entre les més importants, es troben els fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) o el LEADER (que és la base dels programes de desenvolupament rural).

Algunes de les actuacions que poden ser subvencionables:

  • Adquisició de maquinària i equip industrial.
  • Participació en esdeveniments firals nacionals i internacionals.
  • Millora de les estructures empresarials.
  • Introducció d’elements innovadors en les empreses.

Les importants dotacions i múltiples objectius de les línies solen atreure molta competència, pel que afrontar una candidatura sense coneixements específics sobre les diferents normatives que els regulen pot resultar una aventura complicada i sense garantia.

Per tal de maximitzar les seves oportunitats, li oferim:

  • Visita d’avaluació de l’actuació desitjada.
  • Enfocament de la sol · licitud en coherència a la normativa reguladora corresponent.
  • Redacció de les memòries i projectes corresponents.
  • Confecció adequada dels formularis de sol · licitud.

Desitja sol·licitar finançament per portar a terme un projecte? Podem ajudar-lo!