Finançament i subvencions

DSCN1064_Small

Periòdicament, la Comunitat Europea, l’estat o les comunitats autònomes, realitzen convocatòries de subvencions amb múltiples objectius. Entre les més importants, es troben els fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) o el LEADER (que és la base dels programes de desenvolupament rural).

Les importants dotacions de les línies solen atreure molta competència, pel que afrontar una candidatura sense coneixements específics sobre les diferents normatives que els regulen pot resultar una aventura complicada i sense garantia.

Per tal de maximitzar les seves oportunitats, li oferim:

  • Visita d’avaluació de l’actuació desitjada.
  • Enfocament de la sol · licitud en coherència a la normativa reguladora corresponent.
  • Redacció de les memòries i projectes corresponents.
  • Confecció adequada dels formularis de pressupost FEDER.
  • Ajuts LEADER per la diversificació econòmica de les zones rurals.

¿Necessita més i millor finançament per promoure una acció de desenvolupament local? ¡Podem ajudar!