Emprenedoria i consolidació empresarial

Vol treballar l’emprenedoria des d’una visió adequada al seu territori?  Podem ajudar-lo!

Sensibilització emprenedora

emprendedor

Sensibilització emprenedora

Durant els últims temps, el foment de l’emprenedoria s’ha convertit en una prioritat per a les administracions públiques. Per això, s’han multiplicat les iniciatives que pretenen dotar els emprenedors de les eines necessàries per afrontar aquests reptes amb garanties d’èxit.

DEL Consultors disposa d’una dilatada experiència en el disseny i realització d’aquestes accions:

 • Planificació i disseny d’actuacions de foment de l’emprenedoria
 • Seminaris d’emprenedoria genèrics i específics.
 • Realització d’assessoria per a empreses de consideració estratègica.
 • Cursos de consolidació empresarial.

Totes aquestes accions es realitzen de forma adequada a les necessitats de cada regió. Podem acomodar les sessions als formats i característiques dels assistents:

 • Emprenedoria en femení.
 • Emprenedoria rural.
 • Emprenedoria innovadora.
 • Emprenedoria turística.
 • Emprenedoria comercial.
 • Emprenedoria juvenil.

Demanin’s com podem adequar-nos a les seves necessitats!

Consolidació empresarial

consolidacion_empresasConsolidació empresarial

La consolidació empresarial manté els mateixos principis que el foment de l’emprenedoria, però amb el valor afegit de la voluntat de millorar les estructures d’empreses existents, cosa que en els temps actuals ha de tenir, si cap, encara més importància.

En l’àrea de consolidació empresarial, podem realitzar activitats de:

 • Ús d’eines per a l’enfocament estratègic de les empreses (DAFO, EML, Canvas – Model de Negocis, BGC …)
 • Foment de la innovació empresarial.
 • Ús d’Internet i xarxes socials per a la millora de la comunicació empresarial.

Totes les accions poden fer de manera adequada a les necessitats de cada regió. Podem acomodar les sessions als formats i característiques dels assistents:

 • Consolidació d’empreses en àrees rurals.
 • Consolidació d’empreses comercials.
 • Consolidació d’empreses fabrils.

Demanin’s com podem adequar-nos a les seves necessitats!