Desenvolupament empresarial

consolidacion_empresasEl desenvolupament empresarial és la planificació i execució d’un ampli rang d’estratègies orientades a aconseguir objectius organitzatius específics.

Encara que el rang d’objectius d’una empresa pot ser molt ampli (implantació de responsabilitat social, millora de la imatge de marca, modernització de processos, etcètera…), en darrera instància, el desenvolupament empresarial és i ha de ser un procés orientat a aconseguir superiors rendiments econòmics per l’empresa, per mitjà de l’optimització dels processos relacionats amb la cadena de valor; i la millora del posicionament estratègic al mercat en relació als clients, els proveïdors, els competidors nous o existents i els possibles productes substitutius.

En aquest sentit, sovint un empresari es pot fer aquestes preguntes:

 • Per què una empresa que ha estat funcionat perfectament durant anys, de sobte comença a patir pèrdues?
 • Per què la competència està guanyant posicions?
 • Per què el meu publicitat no sembla tenir efecte?

Són preguntes que tot empresari s’haurà fet alguna vegada. Sens dubte, la nostra tendència és culpar elements externs, com la crisi, les importacions estrangeres o la mà d’obra, però en la majoria dels casos, la resposta també es troba dins de la nostra pròpia empresa i en massa ocasions es deu a la reducció de la capacitat d’adequació al canvi.

Una bona planificació és fonamental per a qualsevol empresa. Consolidar el creixement, millorar la comunicació i posicionar-se de forma adequada al mercat són elements clau per garantir la continuïtat de l’empresa.

A partir de l’anàlisi estratègica i l’ús de tècniques innovadores, com la matriu BCG o el Canvas Model de Negocis, es poden aconseguir plantejaments únics i específics per a cada empresa que permetin assolir una millor posició competitiva en el mercat:

 • Definició de la visió del canvi.
 • Anàlisi estratègica i de viabilitat comercial.
 • Diagnòstic comercial i matriu DAFO.
 • Definició d’estratègies de desenvolupament.
 • Polítiques comunicatives i màrqueting.

Creu que la seva empresa no està aprofitant les seves oportunitats? Podem ajudar a trobar respostes!.

Estratègia empresarial

Una bona planificació és fonamental per a qualsevol empresa. Consolidar el creixement, millorar la comunicació i posicionar-se de forma adequada al mercat són elements clau per garantir la continuïtat de l’empresa.

A partir de l’anàlisi estratègica i l’ús de tècniques innovadores, com la matriu BCG o el Canvas Model de Negocis, vam aconseguir plantejaments únics i específics per a cada empresa.

 • Definició de la visió del canvi.
 • Anàlisi estratègica i de viabilitat comercial.
 • Diagnòstic comercial i matriu DAFO. Contactar
 • Definició d’estratègies de desenvolupament.
 • Polítiques comunicatives i màrqueting.

Finançament públic

Encara que avui dia sembla que que l’accés a la finançament ha estat dràsticament retallat, encara es poden trobar fonts molt importants, que van des de l’subvencions directes ia fons perdut a línies de crèdit tou.

Entre d’altres, us oferim assessoria en les línies següents:

 

 • Subvencions AVALIS.
 • Subvencions per a empreses rurals (LEADER).
 • Aydas ICO.
 • Empreses innovadores ENISA. Contactar
 • Avaluació i impacte.

Redefinició de models de negoci

Una bona definició del model de negoci és fonamental per llançar qualsevol negoci. Amb el pas del temps, les situacions canvien i, amb elles, les necessitats dels nostres clients i públic objectiu.

Per això, actualitzar els plans de negoci de les empreses pot significar un valor afegit de gran importància. Amb els nostres serveis, elaborar un pla estratègic per la vostra empresa és possible a un cost reduït i adequat a les seves necessitats.

 • Anàlisi comparativa del producte o servei.
 • Anàlisi estratègica i consolidació comercial.
 • Anàlisi de viabilitat empresarial tècnica i econòmica. Contactar
 • Planificació de polítiques de màrqueting.
 • Assessoria sobre aspectes legals.