PROMO 22

El projecte té per objectiu general obtenir una radiografia de la situació actual de l’ocupació a Lleida i el seu entorn d’influència, basada en dades quantitatives i en l’opinió dels agents socioeconòmics implicats, així com formular les propostes d’actuació per a l’elaboració del Pla d’acció 2018 amb les activitats i actuacions concretes que s’han de desenvolupar.

El Projecte de Millora de l’Ocupació 2022 (PROMO22) és un projecte promogut per Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de Lleida, i compta amb el finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa d’acompanyament i suport a la planificació estratègica 2016. Està previst que el projecte finalitzi al novembre de 2017.

El projecte té per objectiu general obtenir una radiografia de la situació actual de l’ocupació a Lleida i el seu entorn d’influència, basada en dades quantitatives i en l’opinió dels agents socioeconòmics implicats, així com formular les propostes d’actuació per a l’elaboració del Pla d’acció 2018 amb les activitats i actuacions concretes que s’han de desenvolupar.

Amb la realització d’aquest programa, es pretén assolir els següents objectius específics:

  1. Disposar d’una anàlisi i diagnosi de la situació de Lleida en relació a l’ocupació que permeti obtenir una radiografia actualitzada.
  2. Obtenir, de manera concertada, els objectius i les línies estratègiques sobre les que caldrà intervenir.
  3. Transformar els objectius i les línies estratègiques en projectes i accions concretes que s’han de dur a terme l’any 2018, amb l’aprovació dels agents implicats en el procés.