Projecte de recuperació socio-econòmica del Pla d’Urgell

El projecte té per objectiu establir un pla d’actuació que s’afegeixi al Pla Director redactat al 2018 per tal d’adaptar la planificació estratègica en matèria de desenvolupament local i ocupació de la comarca.