Pla estratègic de desenvolupament local i ocupació del Segrià

En el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, ’objectiu general del projecte és dissenyar un seguit d’estratègies compartides i un pla d’actuació orientat a assolir-les en el marc del desenvolupament econòmic local i l’ocupació. Aquest pla haurà de partir d’una visió compartida del model del territori, comprensiva amb les diferents realitats econòmiques i socials que coexisteixen a la Comarca del Segrià.

L’objectiu general del projecte és dissenyar un seguit d’estratègies compartides i un pla d’actuació orientat a assolir-les en el marc del desenvolupament econòmic local i l’ocupació. Aquest pla haurà de partir d’una visió compartida del model del territori, comprensiva amb les diferents realitats econòmiques i socials que coexisteixen a la Comarca del Segrià.

El pla estratègic de desenvolupament local i ocupació del Segrià és un projecte promogut pel Consell Comarcal del Segrià, i compta amb el finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa d’acompanyament i suport a la planificació estratègica 2016. Està previst que el projecte finalitzi al desembre de 2017.

L’objectiu general del projecte és dissenyar un seguit d’estratègies compartides i un pla d’actuació orientat a assolir-les en el marc del desenvolupament econòmic local i l’ocupació. Aquest pla haurà de partir d’una visió compartida del model del territori, comprensiva amb les diferents realitats econòmiques i socials que coexisteixen a la Comarca de la Cerdanya i establir un pla d’actuació a nivell estratègic per guiar el desenvolupament econòmic futur de la comarca, en coherència a les consideracions dels diferents agents que hi coexisteixen.

A partir de l’objectiu general, es proposa un seguit d’objectius específics:

  • Definir una visió territorial conjunta del Segrià a través de la suma de les percepcions dels diferents agents territorials implicats en els processos de desenvolupament econòmic local d’aquesta comarca, definint a través d’aquesta visió un marc d’actuació al territori en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local.
  • Aprofundir en les relacions de cooperació i col·laboració entre les administracions locals presents al territori i diferents els agents econòmics.
  • Contribuir al desenvolupament dels recursos endògens a través d’una estratègia compartida pels agents més significatius presents en el territori.
  • Proposar un pla operatiu, format per un seguit d’actuacions adequades, coherents entre elles, realistes i proporcionades a les capacitats de l’ens promotor, orientat a la consecució de l’objectiu general del pla.
  • Establir un sistema de control, seguiment i avaluació de les accions proposades.