Implementació del Pla Estratègic del Segrià Sec

La implementació del PEESS s’orienta a crear les bases organitzatives d’aquest territori en el marc del desenvolupament local.

Durant el 2014, DEL Consultors ha estat encomanada de la implementació del PEESS. Entre altres accions, es crearà un ens supramunicipal de desenvolupament local i la seva infraestructura comunicativa, s’activaran serveis propis de la promoció econòmica i es farà un especial incís en la recuperació del patrimoni.

Web del projecte