Estudi socioeconòmic de Botarell

L’estudi socioeconòmic de Botarell forma part del projecte LIFE ReVaWaste, una iniciativa orientada a millorar la qualitat dels processos de valorització de residus.

L’estudi socioeconòmic de Botarell forma part del projecte LIFE ReVaWaste, una iniciativa orientada a millorar la qualitat dels processos de valorització de residus.

L’estudi va consistir en un anàlisi demogràfic i ocupacional, juntament amb un seguit d’entrevistes per detectar les potencialitats de creació d’activitat econòmica a través de la planta.