El Govern català crea la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament Rural Sostenible

Adjunto una notícia del DARP que m’ha cridat l’atenció:

El Govern català ha aprovat iniciar la implementació del Programa de Desenvolupament Rural Sostenible a Catalunya (PDRS). Aquest programa té com a objectiu regular i establir mesures per tal d’afavorir el desenvolupament sostenible del medi rural. Per aquest motiu, defineix l’estratègia i els objectius de desenvolupament rural, les zones rurals on s’aplicarà i les mesures de desenvolupament rural sostenible que es posaran en marxa.

En aquest sentit, en l’Acord aprovat es crea la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament Rural Sostenible, amb participació i acció consensuada de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves atribucions per tal d’aplicar les mesures del programa. Entre les funcions de la Comissió s’ha de destacar l’aprovació d’estratègies i objectius de desenvolupament rural i la direcció i coordinació de l’actuació dels diferents departaments de la Generalitat en matèria de desenvolupament rural.

L’Acord també reconeix al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), com a òrgan d’impuls i coordinació de l’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural Sostenible en l’àmbit de Catalunya. Alhora es reconeixen els Grups d’Acció Local seleccionats per a la gestió de les mesures de l’eix Leader del PDR de Catalunya 2007 2013 com a òrgans de coordinació i cooperació de la participació dels agents econòmics i socials de cada zona per al desenvolupament d’aquestes actuacions.

El territori d’actuació que preveu l’Acord aprovat en la sessió del passat dimarts per a la implementació del programa suposa un 67% del territori amb una població que no arriba al 6%, ocupant la totalitat de territoris que preveu el marc normatiu estatal.

 

D’acord amb el PDRS, Catalunya comptarà amb un pressupost de 102,8 M€ euros per al període 2011-2015 per a l’execució de les accions de desenvolupament rural sostenible

Deja un comentario