Programa d’emprenedoria jove al Pla d’Urgell

Amb la col·laboració del SOC i de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Skills: Emprenedoria

L’emprenedoria és un valor fonamental a les zones rurals. Les dificultats relacionades amb la manca de teixit en el sector serveis es solen traduir en un incentiu a l’abandonament del territori per part dels més joves, en paral·lel a la pèrdua d’importància de l’Agricultura.

Aquest programa fa incís en la sensibilització emprenedora als joves, amb el clar objectiu de facilitar que, un cop aquests acabin els estudis, entenguin que la creació d’empresa és una alternativa vàlida i real per establir-se en el propi territori.