Descàrregues

Estudis i serveis

 • Presentacio corporativa DEL Consultors (enllaç).
 • Estudis de Desenvolupament Econòmic Local (enllaç).
 • Estudis de desenvolupament i dinamització turístic (enllaç).
 • Estudis de polítiques comercials en petits municipis (enllaç).
 • Estudis de dinamització de Poligons d’Activitat Econòmica (PAE) (enllaç).

 

Manuals i publicacions

 • Manual de bones pràctiques per a la gestió de la PIME (enllaç).
 • Guia per a la implantació de la RSE a la PIME (enllaç).
 • Manual de bones pràctiques per a la gestió de polítiques de PE i DL (enllaç).
 • L’aparcament en els espais comercials urbans (enllaç)
 • Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals (enllaç).
 • Manual per a la planificació i avaluació dels plans, […]  per al DL i ocupació (enllaç).
 • Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial (enllaç).
 • Informe GEM 2012 (enllaç).

Normatives

 • Estratègia catalana per l’ocupació (2007-2013) (enllaç).
 • Estratègia de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2014 (enllaç).
 • Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles (enllaç).
 • Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) (enllaç).

Subvencions i ajuts

 • Bases i convocatòria FEDER, eix I (enllaç)
 • ICEX exportación (enllaç).