Societat Limitada Nova Empresa, responsabilitat limitada i ràpida constitució

Si sou emprenedors i heu pensat en els avantatges de la responsabilitat limitada i la tributació per Impost de Societats, segurament haureu pensat en la creació d’una Societat Limitada (SL), la fórmula més habitual de les societats mercantils de capital.

La SL, malgrat tenir indubtables avantatges, troba el seu principal inconvenient en l’eternitzant procés de creació, el qual pot tenir una durada de més de tres mesos (i molt més en alguns casos). Aquesta demora pot tenir un efecte dissuassori pels emprenedors, què arribin a abandonar el projecte davant els inconvenients jurídics que es va trobant.

En resposta aquesta situació, al 2003 es va promoure la normativa que regula la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), forma jurídica basada en la SL, però que, mitjançant el procés telemàtic, l’eliminació de diversos tràmits relacionats amb la denominació social i objectes i òrgans socials genèrics, permet que una empresa pugui estar constituïda en poc més de dos dies.

A més a més del ràpid procés de creació, la SLNE gaudeix també d’alguns avantatges fiscals, com l’endarreriment sense aportació de garanties sobre transmissions patrimonials i actes jurídics; deutes tributaris d’Impost de Societats o retencions a compte de l’IRPF (podeu consultar la llista completa aquí).

La principal particularitat d’aquesta forma jurídica (la qual sovint ha estat presentada com un inconvenient), és la denominació social. La raó social d’una SLNE és el nom i cognoms d’un dels socis i més un codi alfanumèric únic anomenat ID-CIRCE.

En realitat, aquesta denominació prové del propi procés de creació, ja que la raó social és un dels tràmits que consumeix més temps del procés de creació d’una SL. En tot cas, una SLNE pot actuar amb un nom comercial, sempre que compleixi amb els requisits corresponents i el doni d’alta al registre.

Característiques generals de la SLNE:

  • Forma especial de la Societat de Resonsabilitat Limitada.
  • Capital dividit en participacions i responsabilitat front tercers limitada al capital aportat.
  • El màxim de socis en el moment de la constitució serà 5, les quals han de ser persones físiques. Es permet també la SLNE unipersonal.
  • Capital social mínim de 3.012 € i màxim de 120.202 €.
  • Objecte social genèric (flexibilització de les activitats sense modificar els estatuts).
  • Denominació social formada per nom i cognoms més codi alfanumèric CIRCE.
  • Es permet l’ús d’uns estatuts genèrics per reduir el temps de notaris i registradors a un màxim de 24 hores.
  • Es permet la presentació telemàtica i presencial.
  • Tributació per impost de societats.

Si esteu interessats en crear una SLNE, podeu fer-ho a través del CIRCE.

Deja un comentario