Evolució de l’atur

Figura 1: Nombre total d’aturats a Espanya (en milers).

Paro_esp_2007-2012

Figura 2: Creixement de l’atur trimestral a Espanya (en %)

 

diferencials atur 2007-2012

* Elaboració pròpia a partir de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La figura mostra com s’ha donat una certa retrotracció del creixement de l’atur, si bé aquest continua imparable, roçant els 6.000.000 de la darera EPA. Davant aquest panorama, les dades del primer i el segon trimestre de 2013 es preveuen molt importants i poden suposar, o bé el canvi de tendència d’un cicle, o bé la confirmació que aquesta tíbia millora només ha estat circumstancial.

Deja un comentario