Tarifa binòmia per l’aigua del Segarra Garrigues.

El Departament d’Agricultura i els sindicats agraris i les comunitats de regants han aocrdat flexibilitzar el preu del dret a l’ús de l’aigua del Segarra Garrigues.

Les tarifes havien generat molt malestar entre els regants de les comarques per on circula el nou reg, les quals es consideren excessives. Amb aquesta flexibilització, les condicions hauríen de ser més adients.

Com a novetat, s’ha creat una tarifa binòmia, és a dir, els agricultors podran elegir entre tarifes fixes més altes i preus per m3 més baix o bé tarifes més baixes i preus per metre més alts. Les dotacions i costos responen al següent:

Tarifes_Segarra_Garrigues
Font: Generalitat de Catalunya.

Deja un comentario