Oberta la convocatòria de subvencions per realitzar projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de la Diputació de Lleida

En data d’avui 17 de febrer han aparegut publicades al BOP (pàgina 14) les bases específiques i convocatòria de subvencions per realitzar projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de la Diputació de Lleida i el Patronat de Promoció Econòmica.
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 18 de març de 2011 i s’ha designat una partida de 300.000€. La Diputació cofinançarà fins el 75% del cost total dels projectes, essent compatibles amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa actuació d’altres administracions públiques.
Activitats subvencionables:
  1. La realització d’estudis i projectes encomanats per les entitats sol·licitants de les subvencions, a tercers, elaborats amb personal i mitjans aliens a les pròpies entitats sol·licitants, i que tinguin per objecte conèixer les possibilitats de desenvolupament i implantació d’empreses en el municipi afectat.
  2.  L’organització de campanyes de promoció d’ocupació local adreçades a atraure inversions que generin ocupació. A aquets efectes, es consideren campanyes de promoció d’ocupació local, entre d’altres, les jornades, els seminaris, els simposis, així com també, la difusió publicitària dels estudis de viabilitat empresarial. ja efectuats, per inversors i promotors d’activitat empresarial.
  3. Accions, campanyes i mesures que fomentin la comercialització i transformació de productes agroalimentaris de les Terres de Lleida.
  4. Mesures de suport, formació i assessorament a la petita i mitjana empresa, així com a les societats cooperatives, anònimes laborals, artesans i qualsevulla altra forma d’empresa associativa.

Igualment, us oferim els nostres serveis d’assessorament per plantejar i sol·licitar les actuacions que més poden convenir als vostres municipis.

Deja un comentario