Llum verda a una línia d’ajuts per crear la Xarxa de foment de l’Emprenedoria

 • El Govern destinarà més de 5 milions d’euros en ajuts al Programa integral de foment de l’emprenedoria en la xarxa impulsada pel Programa Catalunya Emprèn.
 • Els organismes que formin part de la Xarxa Catalunya Emprèn desenvoluparan programes de formació, seguiment i assessorament durant el procés de creació d’empreses.
 • La xarxa estarà formada per administracions locals i supramunicipals, universitats, col·legis professionals, agents socials i econòmics i entitats del sector privat.

 

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar un total de 5,3 milions d’euros en ajuts al Programa integral de foment de l’emprenedoria durant el període 2013-2014. Aquest programa, impulsat pel  Catalunya Emprèn, fomentarà la creació d’empreses a través de la col·laboració público-privada, realitzant accions de suport a les persones emprenedores.

La Xarxa que es constitueixi amb el Programa Catalunya Emprèn, estarà formada per administracions locals i supramunicipals, col·legis professionals, agents socials i econòmics, universitats i entitats del sector privat. Les entitats que formen part de la Xarxa hauran de prestar un suport integral a les persones emprenedors perquè puguin crear, consolidar la seva empresa i créixer.
Els organismes que formaran part d’aquesta xarxa rebran els ajuts de la Generalitat per facilitar informació i orientació als emprenedors que tinguin una idea empresarial. Un cop avaluat el projecte, oferiran assessorament durant el procés de creació de l’empresa i ajudaran a planificar la seva posada en marxa. Igualment, oferiran seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa per tal de facilitar la seva consolidació.
Les entitats que participin al projecte també desenvoluparan programes de formació per millorar les habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial dels emprenedors. Les actuacions començaran a finals d’any i es desenvoluparan  fins el 30 de novembre del 2014.
Així mateix, cada entitat haurà de prestar com a mínim dos serveis complementaris a escollir entre un ampli catàleg que contempla:
 • Accions de sensibilització i foment de l’esperit emprenedor.
 • Informació, d’assessorament i acompanyament específics per a l’economia social i cooperativa, el treball autònom i l’emprenedoria social.
 • Informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament
 • Vivers d’empresa.
 • Serveis d’informació i d’assessorament sobre el traspàs de negocis.
 • Serveis d’informació, d’assessorament i formació d’alfabetització digitals (Punt homologat TIC)
 • Serveis d’informació i d’assessorament de les noves oportunitats de negoci pels projectes empresarials TIC i de foment l’ús de les TIC
 • Serveis d’informació i d’assessorament de segona oportunitat per a empresaris/es d’empreses en fallida o que hagin tancat.
 • Serveis de finestreta única empresarial per facilitar l’inici de l’activitat econòmica a fi de simplificar i agilitzar els tràmits administratius

Hi ha dues línies de subvencions segons l’abast territorial de les actuacions. Així, a la línia A s’hi poden presentar els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les societats públiques locals de Catalunya, entitats sense afany de lucre, universitats, escoles de negoci, col·legis professionals i gremis.

A la línia B els beneficiaris són entitats sense afany de lucre, que realitzin activitats relacionades amb el món de l’emprenedoria, amb l’establiment i àmbit d’actuació mínim a totes les demarcacions catalanes.
Aquesta Xarxa respon a una de les prioritats del Programa Catalunya Emprèn, que és crear sinergies entre agents públics i privats per donar suport als processos d’emprenedoria del nostre país. El Programa Catalunya Emprèn, creat per la Generalitat, té l’objectiu de fomentar la creació d’empreses, l’esperit emprenedor i la consolidació i creixement empresarial.

Deja un comentario