Convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals per a programes i activitats de promoció turística

Avui s’ha publicat al BOP de Lleida la convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes de promoció turística, que podeu trobar a la secció de descàrregues.

Com ja vam comentar en escrits anteriors, el turisme és un element fonamental en una estratègia de desenvolupament local, ja que permet consolidar un seguit de serveis comercials que d’altra forma seria impossible de realitzar-ho.

Pel que fa a la convocatòria, s’ha establert la data límit per la recepció de sol·licituds al 28 de febrer. L’assignació pressupostària és de 50.000€, amb possibilitat de duplicar l’assignació. Pel que fa als projectes proposats, Les activitats subvencionables són:

  • Creació de productes turístics entesos en la seva globalitat (disseny, estructuració, programació per a la promoció, comercialització…
  • Disseny i estudi de circuits i rutes turístiques
  • Creació de pàgines web de contingut turístic a Internet, com també els enllaços amb correu electrònic
  • Accions de promoció turística o de creació de productes que es coordinin i es desenvolupin entre diversos ajuntaments o patronats de turisme
  • Mesures i accions per a la segmentació de la demanda
  • Edició digital dels diferents materials que tradicionalment s’han editat en format paper per tal de fer-los accessibles des d’Internet
  • Mesures i accions per a l’especialització de l’oferta
  • Actuacions per a la introducció en mercats nous
  • Disseny i estudi d’accions per atenuar l’estacionalitat de les destinacions o dels productes
  • Accions per a la promoció del turisme rural i d’interior
Us animem a iniciar els vostres projectes!

Deja un comentario