Convocatòria pel programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica del SOC

Si esteu cercant la convocatòria de 2014, premeu aquest enllaç.

 

Avui 17 d’octubre s’ha publicat al DOGC la convocatòria pel programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica del SOC.

Presentació del programa de suport a la planificació from Juanjo Pérez

 

Dades generals de la convocatòria:

Responsable: Àrea de desenvolupament local del SOC
Beneficiaris: Ens locals de més de 20.000 habitants i entitats jurídiques de creació voluntària que abastin un territori de més de 10.000 habitants. Excepcionalment, altres ens locals amb un àmbit d’intervenció supralocal, i que aquest àmbit representi més de 10.000 habitants. 
Dotació: 735.391 €
Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar des de 18 d’octubre (límit el 6 de novembre). 
Cofinançament per part del SOC i el FSE: 80% del total de la despesa subvencionable. 

Tipus d’accions subvencionables: 

  • Elaboració de Plans estratègics territorials en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació.
  • Elaboració de Plans d’acció de desenvolupament econòmic local i ocupació.
  • Elaboració de Plans d’acció sectorials identificats com a estratègics pel territori per tal generar i/o mantenir ocupació.
  • Activitats d’identificació, diagnosi, planificació, seguiment i promoció de projectes estratègics territorials per tal generar i/o mantenir ocupació.
  • Elaboració de Programes operatius per afavorir la diversificació i la reestructuració econòmica per a la generació i/o manteniment de l‟ocupació al territori.
  • Diagnosis i Plans d’oportunitat, factibilitat i viabilitat de noves formes de gestió del desenvolupament econòmic i local i l‟ocupació.
  • Elaboració de Plans d’acció per a la dinamització dels polígons d‟activitat econòmica amb l’objectiu de generar activitat econòmica i ocupació.
  • Activitats de creació d’espais de reflexió conjunta entre el sector públic i privat del territori, per tal de portar endavant els projectes estratègics de desenvolupament econòmic i ocupacional identificats.
  • Elaboració de Plans i Mapes formatius territorials a mida de les persones i les empreses del territori.

Documentació:

DEL Consultors us ofereix la seva experiència per tirar endavant els vostres plans.

Contacteu-nos per avaluar el projecte sense cost ni compromís!

Deja un comentario