PAE

Dinamitzant els PAE

Els Polígons d’Activitat Econòmica, o PAE, són un dels actius més importants en les estratègies de desenvolupament local de les entitats locals ja que, per definició, són els espais on es pot concentrar amb més intensitat l’activitat econòmica, tant en l’espai urbà com extraurbà. En parlar d’un PAE, hom pensa ràpidament en el model dels […]