Turisme

Convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals per a programes i activitats de promoció turística

Avui s’ha publicat al BOP de Lleida la convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes de promoció turística, que podeu trobar a la secció de descàrregues. Com ja vam comentar en escrits anteriors, el turisme és un element fonamental en una estratègia de desenvolupament local, ja que permet consolidar un seguit de serveis […]

Dinamització comercial i turisme

Avui en dia, la major part dels municipis i comarques aposten pel turisme com una fórmula per millorar el propi teixit econòmic local. Aquesta percepció és molt més acusada en els territoris agrícoles, sovint amb una estructura econòmica menys desenvolupada que les zones urbanes, però també amb uns potencials d’atractivitat turística força més elevats. En […]