Desenvolupament Rural

Convocatoria_LEADER

Oberta la convocatòria LEADER 2013

Convocatòria d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en el marc de l’eix 4 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. Termini de sol·licitud: del 31 de desembre de 2013 al 22 de febrer de 2014, ambdós inclosos Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures per […]

España perderá un 9,7% de los fondos FEADER para el periodo 2014-2020

La Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña publica un avance del reparto de los fondos LEADER para el próximo periodo, en el que sólo Italia y Malta verán incrementadas sus aportaciones. Ver avance del reparto Fondos FEADER para el periodo 2014-2020.

valls d'aneu_fusió municipis

Esterri d’Àneu, Guingueta d’Àneu, Espot i Alt Àneu protagonitzen la primera fusió de municipis

Ja és aquí. La primera fusió de municipis de Catalunya s’ha produït a la comarca del Pallars Sobirà, entre quatre municipis què sumen 2.100 habitants,  i 25 nuclis de població, presenten fortes similituds i relacions entre ells. Les relacions de col·laboració entre els quatre municipis venen de molt lluny. Les profundes coincidències econòmiques ja van propiciar […]

agricultura_seca

Convocatòria del CGE 2013

S’han publicat les bases i la convocatòria del Contracte Global d’Explotació pel 2013. El CGE és la principal eina per tramitar els recursos del FEADER. El CGE es regula amb el Decret 2/2012, de 3 de gener. Els ajuts es regulen en dos procediments, general i abreujat, en funció de l’objectiu de l’acció. Procediment general: […]

agricultura_seca

Tarifa binòmia per l’aigua del Segarra Garrigues.

El Departament d’Agricultura i els sindicats agraris i les comunitats de regants han aocrdat flexibilitzar el preu del dret a l’ús de l’aigua del Segarra Garrigues. Les tarifes havien generat molt malestar entre els regants de les comarques per on circula el nou reg, les quals es consideren excessives. Amb aquesta flexibilització, les condicions hauríen […]

95.577 milions d’Euros per a Desenvolupament Rural

La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha señalado que en el momento actual de las negociaciones de la política de Desarrollo Rural “es preciso analizar los principales elementos de la estrategia que debe definirse para España de cara al próximo periodo” y ha trasladado la voluntad del Departamento de “mejorar el […]

Subvencions del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya

El 28 de desembre es van publicar les bases i la convocatòria del Programa LEADER per a la diversificació econòmica de les zones rurals de Catalunya. El programa, què ofereix ajudes a fons perdut de fins al 35% de les inversions, amb un límit de 200.000 Euros per a empreses, treballadors autònoms i institucions dels territoris […]

Reforma dels ajuts LEADER

Principals punts de la reforma del PDR Catalunya aprovada per la Comissió Europea al juny de 2011. La DOP Pera de Lleida es podrà acollir als ajuts del PDR dirigits als programes de qualitat. Torà passa a considerar-se zona de muntanya. Els municipis de més de 5.000 habitants podran beneficiar-se dels ajuts LEADER. Podeu veure […]

Desenvolupament local i rural a Catalunya

És curiós com Catalunya és una de les regions que menys interès sembla tenir per la temàtica del desenvolupament local i rural. Encara que sí que existeixen múltiples iniciatives (sovint impulsades pels fons europeus), aquestes tenen una presència i una repercussió molt minsa en els mitjans. Pensem que aquesta manca de presència als mitjans és […]

Desenvolupament rural a Catalunya

La OCDE considera una àrea rural com aquella en la qual la densitat de població és igual o inferior a 150 habitants per quilòmetre quadrat, i estableix tres categories per classificar les regions: Regions predominantment rurals: més del 50% dels seus ciutadans viu en poblacions rurals. Regions significativament rurals: entre el 15 i el 50% […]