Desenvolupament local

Pla_concertació

Publicat el Pla de Concertació 2013 de la Diputació de Barcelona

A partir d’avui ja es pot consultar el nou pla de Concertació per als municipis i entitats locals de la Diputació de Barcelona. Accès al catàleg de serveis de la DIBA

95.577 milions d’Euros per a Desenvolupament Rural

La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha señalado que en el momento actual de las negociaciones de la política de Desarrollo Rural “es preciso analizar los principales elementos de la estrategia que debe definirse para España de cara al próximo periodo” y ha trasladado la voluntad del Departamento de “mejorar el […]

Desenvolupament local i rural a Catalunya

És curiós com Catalunya és una de les regions que menys interès sembla tenir per la temàtica del desenvolupament local i rural. Encara que sí que existeixen múltiples iniciatives (sovint impulsades pels fons europeus), aquestes tenen una presència i una repercussió molt minsa en els mitjans. Pensem que aquesta manca de presència als mitjans és […]

Segona convocatòria per a projectes de Desenvolupament Local

La Diputació de Lleida obre una segona convocatòria per a sol·licitar projectes de promoció econòmica i desenvolupament local. Activitats subvencionables: Redacció de projectes de desenvolupament local. Organització de campanyes de promoció de l’ocupació local. Accions i campanyes que fomentin la comercialització i transformació dels productes agroalimentaris. Mesures de formació, suport i assessorament a la PIME. […]

Pla, programa i projecte

Recentment algú em demanava la diferència entre un Pla, un Programa i un Projecte. Si bé són tres conceptes que hom podria imaginar-ne el contingut, és cert que sovint porten a confusió, en part degut a un ús força lliure que s’ha generalitzat força en alguns professionals de la gestió de projectes, però també cal […]

Estratègies de dinamització i potenciació de l’atractiu local

Un dels reptes més grans que afronten els territoris i municipis catalans és la millora de l’atractiu local. Sovint, darrere aquesta intenció hi trobem algunes idees i intencions de desenvolupament turístic, usualment impulsades pels alcaldes o altres entitats amb reconeixement sobre el territori. La bibliografia al respecte no és pas massa àmplia, formada principalment per […]

Oberta la convocatòria de subvencions per realitzar projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de la Diputació de Lleida

En data d’avui 17 de febrer han aparegut publicades al BOP (pàgina 14) les bases específiques i convocatòria de subvencions per realitzar projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de la Diputació de Lleida i el Patronat de Promoció Econòmica. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 18 de març de 2011 i s’ha […]

Projectes de Desenvolupament i Comerç

Els projectes de desenvolupament i comerç són la principal eina que articula les polítiques comercials en municipis de menys de 10.000 habitants a la província de Barcelona. Són gestionats per l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona i es caracteritzen per oferir una elevada flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de cada municipi. Aquests […]

Convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals per a programes i activitats de promoció turística

Avui s’ha publicat al BOP de Lleida la convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes de promoció turística, que podeu trobar a la secció de descàrregues. Com ja vam comentar en escrits anteriors, el turisme és un element fonamental en una estratègia de desenvolupament local, ja que permet consolidar un seguit de serveis […]

GLOBALleida comença a caminar

Va ser a principis de l’any 2010 quan es van començar a sentir les primeres veus que parlaven de la creació d’una agència lleidatana que unifiqués les diferents entitats que fan promoció econòmica i desenvolupament local a la demarcació de Lleida. No va ser fins al 2  de desembre de 2010 quan es van aconseguir […]